Кафява мечка

Защо някои животни хибернират?

Бърз отговор

Целта на хибернацията при животните е те да пестят енергия и да оцелеят през зимата, когато намирането на храна е много по-трудно.

Повече детайли

Хибернацията при животните е една от най-забележителните и загадъчни техники за оцеляване в природата. Много и различни видове животни хибернират, като причината за това в най-общи линии се свежда до необходимостта от пестене на енергия през зимата, когато храната е ограничена.

Преди хибернацията, животното трябва да натрупа енергийни запаси достатъчни за целия зимен период. Някои от по-едрите животни консумират големи количества храна, която се съхранява под формата на мазнини в телата им.

По-дребните животни трупат и съхраняват храна в бърлогите си, така че при необходимост по време на своя зимен сън тя да бъде лесно достъпна.

Същинска хибернация

Видовете хибернация са толкова разнообразни, колкото и самите животни, за които е присъща тази „дълга зимна дрямка“. „Същинската хибернация“, процесът при който сънят е изключително дълбок, се наблюдава само при топлокръвните животни.

Лалугер
Лалугер

При същинската хибернация телесната температура на животното пада драстично, забавят се дишането, сърдечния ритъм и метаболизма.

Характерно за същинската хибернация е това, че температурата на тялото се спада толкова много, че почти се изравнява с температурата на околната среда.

Същинска хибернация се наблюдава при лалугерите, северноамериканските мармоти, прилепите, лемурите, европейските таралежи и прерийните кучета.

Лалугери

Лалугерите могат да са в хибернация до 9 месеца. Промяна в кръвта на животното задейства процеса на хибернацията. Лалугерите копаят просторни тунели, които съдържат различни стаи за сън, съхранение на храна и дори за тоалетна.

Северноамерикански мармот
Северноамерикански мармот

Северноамерикански мармоти

Когато северноамериканския мармот изпадне в хибернация, сърдечният му ритъм спада от 80 удара в минута до само 4 или 5, а телесната му температура спада с около 15 градуса по Целзий.

Подобно на лалугерите, северноамериканските мармоти също използват подземни тоалетни по време на хибернацията.

Прилеп виси в пещера
Прилеп виси в пещера

Хибернация при прилепите

Един от класическите примери за същинска хибернация са прилепите. На практика те са в толкова дълбок сън, че изглеждат като мъртви. Сърдечният им ритъм се забавя до такава степен, че могат да не дишат в рамките на 1 час!

Нормалният сърдечен ритъм на прилепите от 400 удара в минута се забавя до едва 25 удара. Някои видове прилепи хибернират сами, а други на групи.

Западноевропейски таралеж
Западноевропейски таралеж

Западноевропейски таралеж

Продължителността на хибернацията при западноевропейските таралежи зависи от това колко тежка е зимата. При мека зима тя може да бъде само няколко седмици, но при тежка зима продължава до 6 месеца.

По време на зимния сън сърдечният ритъм на животното спада с близо 90%.

Хибернация при мечките

Кафява мечка със своите малки в гората
Кафява мечка със своите малки в гората

Въпреки че мечката е първото животно, за което всеки се сеща, когато говорим за хибернация, тя дори не изпада в същинска хибернация. Това е така понеже е много по-лесно да събудиш мечка, отколкото да събудиш животно в същинска хибернация.

Единствено мечките обитаващи места със студен климат изпадат в тази лека хибернация, по време на която не ядат, не пият и рядко имат нужда да уринират или дефекират.

Сладки скунксчета
Сладки скунксчета

Други хиберниращи животни

Други животни, при които хибернацията не е същинска са енотите (миещи мечки), еленовите мишки, скунксовете, хамстерите и опосумите.

Скунксовете са в състояние на хибернация само по време на най-студените зимни месеци. От време на време се събуждат от своята дрямка и напускат бърлогите си в търсене на храна.

Хамстерът хибернира от няколко дена до една седмица през зимата, но само при едно условие – в близост трябва да има храна, в случай че се събуди.

Спящ козодой
Спящ козодой

Има ли хиберниращи птици?

Единствената птица, за която се знае, че хибернира е спящият козодой от западната част на Северна Америка. Някои козодои, които живеят по на север, мигрират до Мексико през зимата.

Тези, които живеят в южната част на САЩ обаче, често хибернират от няколко седмици до няколко месеца, скрити между камъни.

Хибернират ли студенокръвните животни?

Тъй като телесна им температура целогодишно се регулира автоматично на база на заобикалящата ги среда, за студенокръвните животни не се счита, че изпадат в същинска хибернация. Въпреки това, някои видове, като например дървесните жаби или златните рибки могат да изпаднат в състояние на летаргия.

 

Вижте също

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *